Nyheter

Lyckade drag eller platt fall

Paketering och paket är något som vi bombarderas av dagligen. Så utmaningen att skapa en paketering som fångar kundens intresse och som kan produceras år

Paketerings design – En inledande titt

Allt eftersom att världens utvecklas ser vi också hur företag tar fram nya metoder att paketera eller leverera, nya material som används till paketering och

Sök

Sociala nätverk